Služby

Naše služby poskytujeme s odbornou starostlivosťou už od roku 2001

Váš partner vo svete elektroinštalácií

Zameriavame sa väčšinov na elektroinštalácie bytov domov priemyselná inštalácia osvetlenie montáž káblových tras.

 

Naše hlavné služby:

DD4563C6-8177-4978-9220-A8DABF9C375E

Elektroinštalácie

Poskytujeme kompletné bytové a domové elektroinštalačné práce. V oblasti stavebných a elektroinštalačných prác máme dlhoročnú prax a vyškolených odborníkov s EU certifikátmi. Zabezpečujeme komplexné elektroinštalačné riešenia od projektu, revízie až po realizáciu a montáž. Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V.
IMAG0331

Opravy elektroinštalácií

Potrebujete urobiť alebo opraviť elektrické vedenie, vykonať zmeny alebo návrhy na jednoduché domáce elektrické projekty, uskutočniť inštalácie prípojok? Alebo máte iné požiadavky z oblasti elektroinštalácie ? Obráťte sa na nás, postaráme sa aby vaša elektroinštalácia bola bezpečná a spĺňala všetko potrebné.
 
20401_optimized

Elektromontáže

Prevádzame kompletné elektromontážne práce NN do 1000 V a VN do 110 kV dodávateľským spôsobom. Zabezpečujeme dodávky a montáž transformovní a rozvodní do 110 kV, napájacie káblové a prevádzkové rozvody k technologickým zariadeniam, osvetlenie priemyselných objektov, rekonštrukcie nn a VN sietí pre elektrické kúrenie.

Pri všetkých dodávkach zabezpečujeme meranie, ovládanie a signalizáciu, pred-komplexné
a komplexné skúšky, revízne správy.
12_optimized (1)

Servis a údržba

  • pri zhotovovaní elektroinštalácií používame len kvalitné a overené materiály, overené a odporúčané pracovné postupy a vynakladáme všetku potrebnú odbornú starostlivosť preto, aby naše elektroinštalácie zákazníkom slúžili dlhé roky bez závad
  • na vybudované elektroinštalácie poskytujeme v záručnej dobe bezplatný záručný servis priamo u zákazníka
3786_optimized

Revízie el. zariadení

Našou úlohou je zaistiť bezpečnosť elektroinštalácií počas montáže, pri uvádzaní do prevádzky aj počas ich technického života má za úlohu revízny a skúšobný technik. Náš revízny technik je držiteľom Osvedčenia revízneho technika na revízie vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov v rozsahu E1.0.  Po dohode sme samozrejme schopní aj odstrániť všetky závady elektrických inštalácií, zistené pri periodických a mimoriadnych revíziách

 
1461_optimized

Výroba el. rozvádzačov

Ku každej domovej, priemyselnej, chytrej alebo inteligentnej elektroinštalácii ponúkame aj výrobu elektrických rozvádzačov.Na ich výrobu používame najkvalitnejšie komponenty na trhu.
  • DISTRIBUČNÉ ROZVÁDZAČE bytové, domové, hlavné …
  • TECHNOLOGICKÉ ROZVÁDZAČE
  • ROZVÁDZAČE PRE INTELIGENTNÚ ELEKTROINŠTALÁCIU
  • ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE
  • ROZPOJOVACIE SKRINE pre energetiku

Profesionálne elektromontáže a elektroinštalácie

Sme špecialisti na kompletné elektroinštalácie do novostavieb domov, bytov aj priemyselných objektov. Káble a rozvody ťaháme v tisíckach metrov mesačne.

Kvalita za rozumnú cenu